PULT CENTRALNEJ OCHRANY

Ako to funguje ? 

  • v prípade narušenia objektu vyšle Vaša ústredňa alarmu signál na pult centralizovanej ochrany.
  • operačný pracovník poplach vyhodnotí a vyšle zásahovú jednotku.
  • v prípade falošného poplachu, spôsobeného zákazníkom alebo jeho rodinným príslušníkom, či kolegom v práci je možné výjazd odvolať telefonicky do 2 minút.
  • Na komunikáciu s operačným strediskom slúži každému zákazníkovi, ním vybrané heslo, takže sa nemôže stať, že by výjazdovú jednotku odvolal prípadný páchateľ.
  • v prípade výjazdu zásahová jednotka objekt skontroluje a operačný pracovník výsledok kontroly oznámi zákazníkovi dohodnutým postupom telefonicky, e-mailom alebo SMS.
  • Ďalší postup už záleží od konkrétnej situácie.

 

Color Skins