Bezpečnostná analýza ochrany konkrétneho objektu / podujatia

Po výslednom zhodnotení bezpečnostnej analýzy ochrany konkrétneho objektu/podujatia, požadovanej kvality jeho zabezpečenia, bezpečnostných rizík a hodnoty chráneného  majetku, navrhneme následnú možnú formu a variant ochrany  objektu/podujatia.


Výkon strážnej služby bude zabezpečovaný podľa  dohodnutej zmluvy a plánu ochrany podujatia primeraným počtom bezpečnostných pracovníkov spoločnosti ASGuard security s.r.o., a to v zmluvne v dohodnutý deň a časovom režime nástupu /podľa dodaného plánu od klienta/ na chránený objekt.

Color Skins