Bezpečnostný režim

Spoločnosť ASGuard security s.r.o. má vytvorený vlastný bezpečnostný režim, doplňovaný internými normami zdokonaľujúcimi systém ochrany klientov. Je modifikovateľný na konkrétne potreby a  podmienky klienta tak, aby boli minimalizované riziká ujmy na majetku klienta, viac v menu Služby.

V rámci komplexného poskytovania našich služieb sa neustále snažíme o dlhodobú spokojnosť  klientov, pričom plne rešpektujeme a zohľadňujeme aj ich osobitné požiadavky.

Color Skins