Fyzická a strelecká príprava

V rámci povinnej fyzickej prípravy našich zamestnancov prebiehajú každodenné tréningy. Pod vedením odborného inštruktora sa naši zamestnanci zdokonaľujú v kickboxe a vo vybraných technikách sebaobrany zameraných na elimináciu útočníka, resp. osoby, proti ktorej je vedený zásah.

   

 

Výcvik v streleckej príprave je zameraný komplexne na možnosť použitia zbrane v reálnej situácii. Je riadený odborným streleckým inštruktorom a obsahuje bezpečnú manipuláciu so zbraňou, zásady mierenej streľby a combat streľbu. Súčasťou výcviku je aj taktika zásahov a používanie vecných bezpečnostných prostriedkov.

Galéria

Color Skins