Fyzická a strelecká príprava

V rámci povinnej fyzickej prípravy našich zamestnancov prebiehajú každodenné tréningy sebaobrany, MMA zápasenia, kix-boxu, taktiež výcvik v streleckej príprave je zameraný komplexne na možnosť použitia zbrane v reálnej situácii, technicko - taktickú prípravu.

( video ukážka TU )

Color Skins