Garancie poskytované klientovi

  • klientovi garantujeme profesionalitu, serióznosť, korektnosť, diskrétnosť a v neposlednom rade aj adekvátnosť nákladov vynaložených na ochranu.
  • naša spoločnosť zodpovedá za prípadné škody spôsobené počas výkonu strážnej služby, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania platných právnych predpisov našimi bezpečnostnými pracovníkmi, ako aj povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. Spoločnosť ASGuard security s.r.o. ma uzatvorenú platnú poistnú zmluvu s poisťovňou Union Poisťovňa a.s..
  • priebeh služieb sa eviduje v príslušných evidenciách a naša spoločnosť okamžite informuje zákazníka o zistených nedostatkoch, závadách a príčinách ktoré by mohli podmieniť spôsobenie ujmy alebo škody.

Color Skins