Komplexná fyzická ochrana ochrana objektov, osobná ochrana (fyzická ochrana osôb)

  • zabezpečujúca ochranu života a zdravia klienta, jeho zamestnancov a návštev, kontrola vecí v objekte alebo v mieste určeným klientom;
    • ochrana spoločenských a športových podujatí na všetkých úrovniach
    • ochrana výstav, aukcií a dražieb všetkého druhu;
  • osobná ochrana, činnosť zameraná na ochranu klienta nepretržite 24 hodín, počas služobných ciest, obchodných rokovaní alebo počas rôznych akcií
  • ochranná zásahová služba, v prípade neočakávaných udalostí, alebo technickom zabezpečení, pri ohrození majetku, alebo osôb klienta, sú privolané zásahové jednotky ASGuard security s.r.o.
Color Skins