Ochrana osôb - Bodyguarding

Osobná ochrana, činnosť zameraná na ochranu klienta nepretržite 24hodín, počas služobných ciest, obchodných rokovaní alebo počas rôznych akcií. Sprievod a ochranu osôb zaisťuje spoločnosť ASGuard security z radov skúsených bezpečnostných pracovníkov ktorí sú pravidelne a špeciálne pripravovaní naelimináciu konfliktných situácií.

Color Skins