Patrola ASGuard security

  • Ochrana motorovou patrolou počas vašej neprítomnosti, dovolenky, služobnej cesty
  • panic, narušenie objektov
  • kontrola všetkého druhu technických zariadení
  • kontrola Vášho majetku v pravidelných či nepravidelných intervaloch
  • kontrola straty spojenia 
  • on-line kontrola patrol systémom Forbis monitoring v reálnom čase
  • a iné po dohode s klientom
  • video ukážka TU
Color Skins