Personál - bezpečnostní pracovníci

Naša spoločnosť zamestnáva len osoby, ktoré sú bezúhonné, spoľahlivé, dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilé na právne úkony, odborne a zdravotne spôsobilé.

Na základe uvedených skutočností sa naša spoločnosť zaoberá dôkladným výberom svojich zamestnancov. Títo prechádzajú výberovým konaním a osobným podrobným pohovorom, pri ktorom sa overuje vhodnosť uchádzača pre výkon povolania a povahové vlastnosti.

Rovnako dôležitou stránkou pri výbere je prax, fyzický stav uchádzača, schopnosť zvládnutia a riešenia zložitých situácií počas výkonu služby.

 

Color Skins