Poradenstvo o ochrane

V prípade záujmu o naše služby spoločnosť ASGuard security s.r.o. vypracuje návrh, súhrn organizačných opatrení na zabezpečenie chránených hodnôt, zhodnotí súčasný stav, navrhne riešenie ochrany objektu, cenovú ponuku.

Najdôležitejšie je zabezpečiť vstupný a výstupný režim osôb, monitorovanie vozidiel, prípadnú kontrolu zamestnancov, klientov či návštev, oprávnenosť dovozu a vývozu materiálu alebo tovaru na danom objekte.

V prípade záujmu klienta je možné navrhnúť kombináciu ochrany fyzickej, v spojení s elektronickou ochranou pripojením na pult „SRP“ našej spoločnosti aj s ohľadom na isté nesporné výhody a špecifiká ktoré táto možnosť pre klienta prináša.

Color Skins