Ochrana objektu Priemyselný park SNV a Priemyselná zóna Podskala SNV

Výkon fyzickej ochrany na objekte.

Color Skins