Všeobecná ponuka služieb

Strážna služba podľa § 3  body 1-8 zákona č.473/2005 Z. z. v platnom znení o Súkromnej bezpečnosti platného od 01.01.2006.

  • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste.
  • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.
  • Ochrana osoby.
  • Ochrana majetku a osoby pri preprave.
  • Ochrana prepravy majetku a osoby.
  • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb.
  • Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo  chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“)
  • Vypracúvanie plánu ochrany alebo, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.
Color Skins