Výstroj a výzbroj

Pracovníci spoločnosti ASGuard security s.r.o. sú pri výkone služby oblečení v rovnošatách, sú riadne vystrojení a vyzbrojení účinnými ochrannými vecnými bezpečnostnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej služby a podľa požiadaviek klienta.

Naši zamestnanci sú  odborne vyškolení na výkon fyzickej ochrany, majú praktické skúsenosti a korektné jednanie.

Výstroj všetkých pracovníkov je riadne označená podľa zákona 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

Tieto označenia sú vykonávané z dôvodu viditeľného označenia každého pracovníka bezpečnostnej služby.

Výzbroj bezpečnostného pracovníka je určená podľa pracovného zaradenia s možnosťou primeraného použitia niektorého z vecných bezpečnostných prostriedkov vymedzeného spomínaným zákonom:

  • tomfa
  • kasér
  • putá 
  • osobná krátka guľová zbraň.
Color Skins