Náš profesionálny tím

poskytne bezpečie vašej rodine a vášmu majetku

Náš tím


Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na dôkladný výber svojich zamestnancov. Náš tím je zložený len z kolegov, ktorí sú bezúhonní, spoľahliví, odborne a zdravotne spôsobilí. Všetci uchádzači prechádzajú výberovým konaním a podrobným osobným pohovorom, pri ktorom sa overuje ich vhodnosť pre výkon povolania  a ich povahové vlastnosti. Rovnako dôležitou stránkou pri výbere je prax, fyzický stav uchádzača a schopnosť riešenia zložitých situácií počas výkonu služby.

Psovodov

10+

Bezpečnostných pracovníkov

250+

Služobných psov

10

Výstroj

Všetci naši zamestnanci sú pri výkone služby oblečení v rovnošatách, sú riadne vystrojení a vyzbrojení účinnými ochrannými vecnými bezpečnostnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej služby a podľa požiadaviek klienta.

Viditeľné označenie

Výstroj všetkých pracovníkov je riadne označená podľa zákona 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Tieto označenia sú vykonávané z dôvodu viditeľného označenia každého pracovníka bezpečnostnej služby.

Výzbroj

Výzbroj bezpečnostného pracovníka je určená podľa pracovného zaradenia s možnosťou primeraného použitia niektorého z vecných bezpečnostných prostriedkov vymedzeného spomínaným zákonom: tomfa/kasér/putá/osobná krátka guľová zbraň 

Poskytnutie prvej pomoci

Zamestnanci sú okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci preškolení aj v zručnosti pri riešení ohrozenia zdravia a života v rôznych situáciách. Ovládajú zásady poskytovania kardio-pulmonálnej resuscitácie s použitím AED.

Fyzická príprava


V rámci povinnej fyzickej prípravy našich zamestnancov prebiehajú každodenné tréningy. Pod vedením odborného inštruktora sa naši zamestnanci zdokonaľujú v kickboxe a vo vybraných technikách sebaobrany zameraných na elimináciu útočníka, resp. osoby, proti ktorej je vedený zásah.

 • Fyzická príprava

 • Fyzická príprava

 • Fyzická príprava

 • Fyzická príprava v posilovni

 • Fyzická príprava - box

strelecká príprava


Výcvik v streleckej príprave je zameraný komplexne na možnosť použitia zbrane v reálnej situácii. Streleckú prípravu vedie spoločnosť, ktorá poskytuje komplexný výcvikový program pre bezpečnostný sektor. Obsahom výcviku je bezpečná manipulácia so zbraňou, zásady mierenej streľby a combat streľba. Súčasťou výcviku je aj taktika zásahov a používanie vecných bezpečnostných prostriedkov.

 • Zdokonaľovanie streleckých schopností na strelnici v Hodkovciach.

   

   

   

   

 • Taktická príprava s inštruktorom Gabrielom Trojčákom z TCA - Tactical Combat Academy v Bratislave

  Zdokonaľovanie vo vstupoch do objektov, miestností, v ich prehľadávaní, taktike pri presunoch, vystupovaní a nastupovaní do vozidiel a tiež ukážky techník pri manipulácií s baterkou.

   

   

   

 • Strelecká príprava

 • Taktická príprava

 • Streľba na cieľ

 • Taktická príprava

 • Streľba na cieľ