Fyzická ochrana


Jedným z našich pilierov je poskytovanie kvalitnej fyzickej ochrany, hliadkovej a strážnej služby pre našich klientov. Disponujeme zásahovou jednotkou s profesionálne trénovaným tímom schopným riešiť aj náročné a vypäté situácie. Všetci naši zamestnanci sú odborne vyškolení na výkon fyzickej ochrany, majú praktické skúsenosti a korektné jednanie.

Fyzická ochrana majetku

Fyzická ochrana objektov prostredníctvom strážnej/ hliadkovej služby zabezpečuje okrem ochrany majetku klienta aj ochranu jeho života a zdravia, jeho zamestnancov a návštev, kontrolu pohybu a vecí v objekte alebo na mieste určenom klientom. Vrámci tejto služby má klient možnosť vybrať si zo širokej ponuky doplnkových služieb.

Navyše, vďaka aplikácii FORBIS má klient okamžitý prehľad o výkone obchôdzkovej činnosti strážnej služby.

Mám záujem

Osobná ochrana - bodyguarding

Osobná ochrana, tzv. bodyguarding je činnosť zameraná na ochranu klienta nepretržite 24 hodín počas služobných ciest, obchodných rokovaní alebo počas rôznych akcií podľa potrieb a želania klienta.

Mám záujem

Zásahová jednotka

Tím zásahovej skupiny je profesionálne trénovaný tím, ktorý sa pravidelne zúčastňuje tréningov fyzickej a streleckej prípravy.

Naša zásahová skupina je okamžite privolaná v prípade neočakávaných udalostí, ohrozenia majetku alebo osôb klienta.

Výcvik v streleckej a taktickej príprave je zameraný komplexne na možnosť použitia zbrane v reálnej situácii a je realizovaný pod vedením inštruktorov z prestížnej Tactical Combat Academy.      

Mám záujem

Mobilná patrola

Ochrana vášho objektu motorovou patrolou počas vašej neprítomnosti, dovolenky, služobnej cesty - v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch podľa dohody. Patrola skontroluje akékoľvek narušenie objektov či vykoná kontrolu technický zariadení.

Radi zabezpečíme aj kontrolu systémom FORBIS MONITORING online v reálnom čase, prípadne vyhovieme Vašim individuálnym požiadavkám.

Mám záujem