Profesionálna fyzická ochrana

v spolupráci s inteligentným obchôdzkovým systémom Forbis

ASGPatrol


Balíček ASGPatrol zabezpečuje ochranu objektov prostredníctvom strážnej - hliadkovej služby. Obchôdzková činnosť našich zamestnancov je zaznamenávaná prostredníctvom komplexného bezpečnostného systému FORBIS, ktorý monitoruje pohyb strážnika 24/7 a vykresľuje ho na mapách. Strážna služba pôsobí ako prevencia voči možnej trestnej činnosti, nakoľko spočíva v nepretržitej ochrane objektu, jeho pravidelnom obhliadanía zaisťovaní vonkajších aj vnútorných priestorov podľa potrieb klienta. Balíček ASGPatrol odporúčame pre objekty s jednoduchou členitosťou.  

Výhody systému


automatická kontrola korektnosti vykonania obchôdzky s upozorňovaním
pravidelné reportovanie dochádzky a obchôdzok
možnosť kombinovať s jednou z variánt elektronických a kamerových zabezpečovacích systémov v našej ponuke

Komplexný bezpečnostný systém FORBIS

Bezpečnostný systém Forbis monitoruje a zaznamenáva obchôdzkovú činnosť strážnika pomocou technológie NFC a GPS. Strážnik vie pomocou aplikácie priamo privolať zásahovú skupinu a zaznamenať obraz a zvuk pri narušení objektu.

Výjazd zásahovej skupiny

Motorizované skupiny zasahujú na stráženom objekte okamžitým výjazdom na základe automaticky odoslanej požiadavky prostredníctvom elektronického systému. Zásahové skupiny majú presne určenú lokalizáciu narušenia, sú teda navigované priamo k zásahu na daný objekt.

Mobilná aplikácia FORBIS

Vďaka mobilnej aplikácii máte prehľad o všetkých narušeniach vo vašom objekte. Poskytuje detailný časový záznam, mapy aj fotky z kontroly či zásahu v objekte. O každom narušení objektu vás aplikácia informuje notifikáciou.

Široká ponuka doplnkových služieb