Naše služby


Všetky nami ponúkané služby vykonávame v súlade s § 3 bodmi 1 - 8 zákona č. 473/2005 Z. z. v platnom znení o Súkromnej bezpečnosti platného od 01.01.2006

Ochrana objektov prostredníctvom strážnej a hliadkovej služby
Fyzickú ochranu objektov a hliakovanie zabezpečujeme pre širokú škálu klientov a monitorovaných objektov. Do portfólia patrí stráženie a  kontrola oprávnenia vstupov do objektu, hliadkovanie v objekte, zabezpečeovanie ochrany spoločenských a športových podujatí ako aj monitorovanie objektov kamerovým systémom.

Navrhneme bezpečnostné riešenia na mieru

Mám záujem