Recepčné a informačné služby

Hlavnou náplňou recepčných služieb je evidencia vstupu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel, informačná služba, výdaj kľúčov, ohlasovanie návštev, prepojovanie telefonických hovorov, obsluha EPS (elektronického protipožiarneho systému), preberanie zásielok v pracovnej dobe a ďalšie úlohy podľa potrieb klienta.

Základné kritériá:

  • nadštandardné schopnosť komunikácie
  • reprezentatívny zovňajšok
  • spoločenský odev
  • znalosť cudzieho jazyka podľa špecifikácie klienta
Color Skins