Transportná služba

  • Ochrana majetku a osoby pri preprave.
  • Ochrana prepravy majetku a osoby.

Spočívajúca v preprave zásielky klienta s prípadnou ozbrojenou ochranou spoločnosti ASGuard security s.r.o. z miesta odoslania do miesta určenia, alebo poskytovanie ozbrojeného sprievodu pri preprave doručovanej zásielky  poverenými pracovníkmi klienta.

Color Skins